Back to All Events

The New Wave of Gaelic Sci-Fi

Ciamar a nì thu saoghal ùr sa Ghàidhlig? Ciamar a chruthaicheas tu facail leithid stèisean-fànais, luathas-teichidh no saibeirneatach? Thig còmhla ri Tim Armstrong agus Daibhidh Eyre, a bhios a’ còmhradh air ficsean saidheansail ùr sa Ghàidhlig is mar a thèid a’ ghnè a bhrosnachadh is a leasachadh san àm ri teachd.

How do you create a new universe in Gaelic? How do you come up with Gaelic words for ‘space-station’, ‘escape velocity’ or ‘cybernetic’? Join Tim Armstrong and David Eyre as they discuss the new wave of sci-fi writing in Gaelic and how they see the genre progressing in the future.

Simultaneous translation will be provided at this event for non-Gaelic speakers.

Find out more about: Tim Armstrong and David Eyre!

Running Time: 60 minutes

Tickets £8/£6 concession

Venue: Lomond Room